Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

person, born
Císař Karel 17. 12. 1972
Chocholová Tereza