Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

person, born, notes
Havránková Ivana ,