Písmo a obraz

person, born
Petránsky Ľudovít (Ľudo) st. 22. 11. 1943