Písmo a obraz

institution, city
Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP), Martin (Martin)