Červenec 1941

author of the publication: Grigorij Jakovlevič Baklanov
imprint date: 1966
publisher: Naše vojsko, nakladatelství
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 272.
number of pages: 182, (2)
book series: Knihovna vojáka
language: czech
prints: 12 000

notes:
Román jednoho vojenského útvaru z prvého měsíce nacistického vpádu do SSSR. Nejde ani tak o osudy velitelů a vojáků odříznutého a obklíčeného sboru, jako spíš o vystižení ovzduší, z jakého se zrodily ty tragické a absurdní události začátků války, atmosféry pochybování i víry, beznaděje i osobní statečnosti. Davová psychóza lhostejnosti a strachu let těsně předválečných se tu prolíná s dokumentárně otřesnými scénami válečnými. Vinni jsou všichni, kdož věděli o masovém zatýkání poctivých lidí a popravách schopných velitelů, ale v zájmu svého bezpečí a klidu mlčeli. Ani historie vše dosud neosvětlila.
zpracováno podle České národní bibliografie, 2006