Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943)

group
Skupina 42