Kornelie & Zdeněk Němečkovi

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1983/10/27 - 1983/11/27   Kornelie Němečková: Vystřihovaná grafika, textilní koláže, tapiserie, Zdeněk Němeček: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha