Humr: Standartní vybavení / Standart Equipment

person, born
Bartůněk Jiří 28. 4. 1946