Humr: Standartní vybavení / Standart Equipment

person, born, notes
Trnobranský Tomáš ,