Galerie

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství, 1987/09/14, 4, 1,