Polská státní cena literární

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Rozhledy po literatuře a umění, 1934/O3/15, 4, ,