Jak vznikly hvězdy

subtitle: Polská legenda
imprint date: 1935
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Dětská neděle,