Quo vadis domine

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 1946/11/1, 5, 2,