Radostné mládí

institution, city
Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha