Radostné mládí

institution, city
Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha