Jak lišák ušil vlkovi boty

subtitle: Polská bajka
imprint date: 1936
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Slovíčko,