Černohorská domácnost

Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle), page
1997   Západočeská galerie v Plzni, s. 33