Dějiny umění v obrysech

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Dějiny umění v obrysech, Melantrich, nakladatelství, Praha