Čs. celníci vítali jugoslávské kulturní hosty

person, born
Berkopec Oton 6. 12. 1906
Prica Zlatko 1916