Čs. celníci vítali jugoslávské kulturní hosty

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Národní osvobození, 1946/10/11, , 17,