Gotické kamenné sochy světic z katedrály v Brně na Petrově

subtitle: z pohledu restaurátorky polychromie
author of the text: Zlatica Dobošová
page: 47-58
imprint date: 2005
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Památková péče na Moravě, Světice z Petrova