Jan Werich

subtitle: vstupní mříž Divadla ABC Praha
author: Alena Čechová
published: 1998-1999
type of document: Work
dimensions: 1350 x 1300