Příspěvek k rekonstrukci Staroměstské radnice

institution, city
Staroměstská radnice, Praha