Příspěvek k rekonstrukci Staroměstské radnice

institution, city, signature, notes
Jarmila Štogrová, Hlinná (Litoměřice), ,