Příspěvek k rekonstrukci Staroměstské radnice

person, born
Doležal František 28. 7. 1910