Jan Ságl: Proměny Prahy / Transformations of Prague

page, author of the text, title, subtitle
0-, Jan Ságl, Daniela Mrázková, Když si prážský primátor z kandidátů na Grant Prahy,... / When the Mayor of Prague chose Jan Ságl...,