Plamen

subtitle: Měsíčník pro literaturu, umění a život
imprint date: 1965/06
publisher: Svaz československých spisovatelů
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 6
number of pages: 176, obálka, (4 příloha)
language: czech
dimensions: 245 x 165