Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985

page, author of the text, title, subtitle
0-, Marcela Pánková, Když někdo fotografuje už skoro třicet let - ...,