K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury

type of document: kniha
imprint date: 1973
number of page: 100 + (2), obálka
dimensions [mm]: 202 x 145
language: český
version: 1.
prints: 250

K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury

 

K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury

person   born
Liška Jan   1937

K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury

institution, city
Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha

K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury

key word
architektura
estetika
teorie architektury

K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury

  institution, city, signature, notes  
  A 85780