J. Š.: Příležitostné texty

author of the text: Jiří Šalamoun
page: 7-36
imprint date: 1986
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Jiří Šalamoun: Inventůra,

notes:
Milé dětičky a děti, děvčata kluci…, s. 7-8
Z katalogu výstavy Kresby pro děti, Ostrov nad Ohří, říjen 1979
Něco o sobě, s. 8-10
Z katalogu výstavy Kresby pro děti, Ostrov nad Ohří, říjen 1979
Beseda o ilustrování vědecko-fantastické knihy pro mládež (František Holešovský, Jiří Šalamoun), s. 10-12
Zborník SNG / BIB 1975 / Výňatek
Ungeltské onomatopója čili zvukomalba (Karlu T.), s. 12
Ze sešitu autoterapeutických básniček 1978-1982
Projev na Sympoziu BIB, s. 13-18
Zborník Slovenskej národnej galérie, 7. Bienále ilustrácií, Bratislava 1981 (zkráceno)
Óda s otázkami na věrného pejska (Pro Elstra), s. 18
Ze sešitu autoterapeutických básniček 1978-1982
Přednáška na sympoziu při brněnském Bienále 1984, s. 19-24
Sborník Moravské galerie (zkráceno)
Racionelně amatérskodiletantská báseň (Pro B.), s. 25-26
Ze sešitu autoterapeutických básniček 1978-1982
…o humoru…? Z rozhovoru s MN, 1985 (MN, Jiří Šalamoun), s. 27-35
Úvodní amatérská báseň na zahájení zahájení (Suchánkovi), s. 35
Ze sešitu autoterapeutických básniček 1978-1982
Hú – hú – hú! (Modestu Musorgskému), s. 36