Zorka Ságlová: Obrazy

institution, city
Ústřední kulturní dům železničářů, Praha