Zorka Ságlová: Obrazy

page, author of the text, title, subtitle
0-, Ivo Janoušek, Když v roce 1922 Gertrude Steinová...,