Zorka Ságlová: Obrazy

person, born, notes
Ditrich Karel 2. 6. 1940,