Imro Weiner - Kráľ: 40 rokov umeleckej tvorby

person, born
Weiner Kráľ Imro 26. 10. 1901