J. V. J. Michl-Drašar, první životopisec Karla Hynka Máchy.

author of the publication: František Krčma
imprint date: 1940
publisher: Palacký, musejní spolek
type of document: Book
number of pages: 18, obálka
language: czech
prints: 400
dimensions: 152 x 108

notes:
vydal musejní spolek Palacký v Poličce v šedesátkém roce svého trvání jako svůj osmnáctý tisk