Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity I Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

subtitle: Diplomové a klauzurní práce 1998-2003 / Diploma and Final Portfolios 1998-2003
author of the text: Vladimír Birgus, Tomáš Pospěch
imprint date: 2003
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Slezská univerzita
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 175
the number of reproductions: 121 čb, 94 b
ISBN: 80-7248-210-6
language: english
dimensions: 210 x 241

notes:
obsahuje přehledy cen pro nejlepší absolventy, kmenových a esterních pedagogů ve školním roce 2003/2004, bakalářských a magisterských teoretických a praktických prací posluchačů ITF,