Veltrusy. Koncepce rehabilitace národní kulturní památky OK=OP

subtitle: Urbanistická studie a ideový návrh
author: Josef Pleskot
published: 2003
type of document: urbanistická práce