Cena Evropské unie za současnou architekturu

subtitle: Cena Miese van der Rohe 2003
page: 6-7
imprint date: 2003
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Architekt, Nezávislý čtrnáctideník architektů