Grand prix ´95

page: 11-23
imprint date: 1996
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Architekt, 4

notes:
s. 11-23, pokračování na s. 30-34
založeno podle Rostislav Švácha: Výběr literatury, in: Josef Pleskot - AP Atelier, 1997 - dokument 85439