Ideová urbanistická soutěž s mezinárodní účastí na využití ploch Hlavního a Masarykova nádraží v Praze

author of the text: Josef Pleskot
page: 2-2
imprint date: 1994
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Stavba, 1

notes:
založeno podle Rostislav Švácha: Publikované texty členů AP ateliéru, in: Josef Pleskot - AP Atelier, 1997 - dokument 85439