Interview s Josefem Pleskotem

author of the text: Jan Man, Josef Pleskot
page: 2-2
imprint date: 1995
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Architekt, 13

notes:
založeno podle Rostislav Švácha: Publikované texty členů AP ateliéru, in: Josef Pleskot - AP Atelier, 1997 - dokument 85439