Červená Lhota s fosilní alejí

author: Josef Velčovský
published: 2006
type of document: Work
dimensions: 75 x 100