Česká výtvarná moderna

subtitle: 7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního českého výtvarného umění
imprint date: 1958
publisher: Dům umění města Brna, Dům osvěty, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Lidová univerzita
type of document: Non-exhibit Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 150 x 105