Někdo něco 3

page, author of the text, title, subtitle
2-7, Ludvík Hlaváček, Ivan Kafka Dokumentace 76-85, Ústav makromolekulární chemie v Praze na Petřinách
8-11, mj, K výstavě sochařského díla Vlasty Prachatické,
12-13, Ludvík Hlaváček, Vlasta Prachatická, Portréty, Výstava Galerie hl.m. Prahy v 2. p. Staroměstské radnice, 10.10-3.11.1985
14-14, Marie Klimešová, Alena Kučerová,
15-19, ks, Václav Stratil,
20-20, Miloš Šejn, popření přiznání,
22-25, , Ivan Ouhel v Praze, 2. patro Staroměstské radnice, listopad prosinec 1985
26-27, H., Slunce Jitky Svobodové,
29-34, Václav Boštík, Karel Srp, Rozhovor s Václavem Boštíkem,
35-40, Ivan Kafka, Karel Srp, O instalacích a krajině, rozhovor Karla Srpa s Ivanem Kafkou
41-46, Jiří David, Rozhovor s Jiřím Davidem,
48-50, Michal Bregant, Krejčík a ti druzí,
52-53, Maurice Besset, Maurice Besset: K dílu Adrieny Šimotové,
58-61, ČK, Herman Albert, ..., Rozhovor malíře Hermana Alberta s Klaus Thiele-Dohrmanem,
63-66, Petr Wittlich, Edvard Munch,
67-69, , Některé výstavy v říjnu, listopadu a prosinci 1985,
70-72, , Jaký zážitek z oblasti umění byl pro tebe v roce 1985 nejsilnější?, Tuto otázku jsme položili výtvarníkům, které jsme v posledních dnech potkali