Jan Hus

subtitle: model ke kolínskému pomníku Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel
author: František Bílek
published: po 1912
type of document: socha
dimensions: v. 350 cm