Úzkost (1933 - 1942)

subtitle: Kniha: Karel Teige, Surrealismus proti proudu, 1938
author of the text: Lenka Bydžovská
page: 194-195
imprint date: 2012
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Černá slunce, Odvrácená strana modernity