Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910 - 1914

subtitle: Okolnosti příprav, reakce uměleckých kolegů a dobové kritiky
author of the text: Marie Rakušanová
page: 24-36
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Mezery v historii, Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu