František Doležal: Surrealistické kvaše, Jarmila Štogrová-Doležalová: Barevné pastely, Josef Štogr: Fotografika a návrhy pro samizdat

subtitle: Benefiční výstava
imprint date: 2013
type of document: Collective Invitation
number of pages: 2
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 210 x 149