Ve jménu života

author of the publication: Vlastimil Školaudy
imprint date: 1953
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 120
number of pages: 53, (3), obálka
book series: České básně
language: czech
prints: 2 000
dimensions: 215 x 140

notes:
-
Básník se staví do ohromného tábora bojovníků za mír a svými verši se připojuje k aktivnímu boji proti válce. Ve jménu pracujícího lidu a jeho mírového budování, ve jménu života našich dětí svolává do boje proti kapitalismu a imperialismu, rozsévajícímu hlad, bídu a smrt.
nkp.cz