Vademecum

subtitle: Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)
author of the publication: Hana Rousová (Doležalová)
author of the text: Iva Knobloch Janáková, Pavel Šopák, Pavla Pečinková, Milena B Lamarová, Antonín Dufek, Hana Rousová (Doležalová), Ludmila Kybalová Hartmannová
imprint date: 2002
publisher: Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)
type of document: Book
number of pages: 415, (9), vazba, přebal
the number of reproductions: 170 čb, 500 b
ISBN: 80-86010-62-7
language: czech
dimensions: 286 x 225

notes:
Kniha je koncipována jako výpravná obrazová příručka, poskytující základní přehled o hlavních směrech a osobnostech českého modernismu. Je určena nejen odborníkům, ale především širokému čtenářskému okruhu k základní orientaci v dané problematice. I když se může zdát, že na současném trhu je již nepřeberně obrazových publikací, příruček a slovníků, ve skutečnosti neexistuje zatím stručný a srozumitelný přehled, odpovídající dnešní úrovni poznání, přístupný široké veřejnosti, a přitom neslevující z odborných nároků. Umění první poloviny 20. století přitom znamená klasické hodnoty naší kultury a jeho rámcová znalost by měla patřit k běžnému vzdělání. Vademecum je pokusem o výtvarnou „čítanku“, v jeho koncepci se spojuje slovníkový princip s chronologickým přehledem.
První část publikace představuje souhrnný pohled na proměny českého umění první poloviny dvacátého století /malby, sochařství, architektury, grafiky, fotografie/, postihující nejdůležitější směry a hnutí i významné solitéry, a to na pozadí rámcově načrtnutého vývoje umění evropského.
Druhá část knížky je koncipovaná jako „obrazový slovník“ – zde může čtenář najít další, konkrétnější informace o nejdůležitějších osobnostech, s nimiž se setkal v přehledu. Jednotlivým umělcům jsou věnovány 2-4 stránky, obsahující základní biografická data, charakteristiku tvorby a reprodukce nejdůležitějších děl. V závěru knihy je připojen slovník odborných termínů.

Cena Gallery: 889,40 Kč
Doporučená prodejní cena: 1499,-Kč